ทันตแพทย์หญิง
กัญญรัตน์ ฉวีวงศ์ไพศาล

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต ม.มหิดล
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ม.มหิดล (ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก)
  • อบรมหลักสูตรรักษารากฟันขั้นสูงเอกชน

คุณหมอเป็นหมอฟันเฉพาะทางเด็กจากมหิดล เชี่ยวชาญทั้งทำฟันในเด็ก และทำฟันในผู้ใหญ่ ใจดี ประสบการณ์กว่า 14 ปี

  • เชี่ยวชาญศัลยกรรมช่องปากทุกหัตถการ
  • ประสบการณ์มากกว่า 14 ปี
  • เชี่ยวชาญ ฟันปลอม รักษารากฟัน ผ่าฟันคุด ฟันฝัง หัตการอื่นทุกชนิด
  • คุณหมอมือเบา ใจเย็น ปรึกษาได้