บริการทันตกรรม

 • ขูดหินปูน
 • ถอนฟัน
 • ฟันปลอมทุกชนิด
 • รักษารากฟัน
 • ฟอกสีฟัน
 • รีเทนเนอร์
 • นอนกัดฟัน
 • อุดฟัน
 • ผ่าฟันคุด
 • ครอบฟัน
 • จัดฟันถอดได้
 • รักษาฟันอุบัติเหตุ
 • เครื่องมือกันฟันล้ม
 • โรคในช่องปาก
ทำฟัน เน้นรักษาแบบคุณภาพ
หมอดี ผู้ช่วยดี ค่ารักษาไม่แพง
ส่วนลดทำฟัน 10%
 • ทำฟันเด็กนครปฐม
 • ทำฟันเฉพาะทางเด็ก
 • ทำฟันเด็กเล็กนครปฐม
 • ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก
 • ทันตกรรมสำหรับเด็ก
 • ทำฟันเด็กพิเศษ
 • หมอฟันเฉพาะทางเด็กนครปฐม
สิทธิประกันสังคม
ทำฟันฟรี ปีละ 900 บาท ไม่ต้องสำรองจ่าย