รักษารากฟันพร้อมกัน 2 ซี่

รักษาฟันหน้าพร้อมกัน 2 ซี่ วันนี้อุดกัตตาเปอร์ชาในคลองรากฟันเสร็จแล้ว รอใส่เดือยฟันครอบฟันต่อไป