ครอบฟันโลหะในฟันน้ำนม

ครอบฟันซี่นี้หมอหวานใส่ไปหลังรักษารากฟันน้ำนมเสร็จถึงตอนนี้สองปีกว่า ยังใช้งานได้ดีอยู่ คุ้มค่าค่ะ อยู่จนฟันแท้ขึ้นมาแทนตามอายุ